Aanleveren materiaal

Algemeen:

Lever alleen compleet materiaal aan. Geef anders duidelijk aan waar nog correcties op komen of wat nog ontbreekt.

Tekst:

Tekst bij voorkeur als digitaal bestand aanleveren. Zie voor de programma's het kopje programma's